Tenaga Pengajar Jurusan Ekonomi Islam

Tenaga Pengajar Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2014

No Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan Fungsional Mata Kuliah
1. Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.19590215 198503 1 005 Pembina Utama Madia (IV/d) Guru Besar Dirosah Islamiyah
2. Dr. Hj. Siti Mujibatun,M.Ag.19590413 198703 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Hadits
3. Dr. H. Muhlis, M.Si.19610117 198803 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Ilmu Ekonomi
4. Dr. H. Musahadi, M.Ag.19690709 199403 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Ilmu Fiqh
5. Muhammad Saifullah, M.Ag.19700321 199603 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Fiqh
6. Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.19660325 199203 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala Fiqh
7. Dr. Ali Murtadho, M.Ag.19710830 199803 1 003 Pembina (IV/a) Lektor Kepala Fiqh
8. Drs. H. Johan Masruhan, MM.19510510 198203 1 002 Pembina (IV/a) Lektor Kepala Tasawuf/ Akhlaq
9. Rahman El Junusi, SE., MM.19691118 200003 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala Ilmu Ekonomi
10. Nur Fatoni, M.Ag.19730811 200003 1 004 Pembina (IV/a) Lektor Kepala Fiqh
11. Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.19570913 198203 1 002 Penata Tk. I (III/d) Lektor Ilmu Kalam
12. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.19670119 199803 1 002 Penata Tk. I (III/d) Lektor Fiqh
13. Ahmad Furqon, LC., MA.19751218 200501 1 002 Penata Tk. I (III/d) Lektor Ilmu Ushul Fiqh
14. Ari Kristin P., SE., M.Si.19790512 200501 2 004 Penata (III/c) Lektor Ilmu Akuntansi
15. Ratno Agriyanto, M.Si. A.Kt.19800128 200801 1 010 Penata (III/c) Lektor Ilmu Akuntansi
16. Mohammad Nadzir, SHI.,MSI.19730923 200312 1002 Penata (III/c) Lektor Fiqh Muamalah
17. Turmudi, SH.,M.Ag.19690708 200501 1004 Penata (III/c) Lektor Fiqh/Ushul Fiqh
18. Choirul Huda, M.Ag.19760109 200501 1002 Penata (III/c) Lektor Fiqh/Ushul Fiqh
19. Taufiq Hidayat, Lc.,MIS.19720307 200604 1002 Penata (III/c) Lektor Fiqh Muamalah
20. Ida Nurlaeli, M.Ag.19781113 200901 2004 Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli Fiqh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *