BEMF afalah lembaga tinggi kemahasiswaan sebagai pelaksana program a��program kemahasiswaan ditingkat fakultas

Kepengurusan BEMF terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris, seorang bendahara dan departemen-departemen yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Seluruh pengurus BEMF tidak boleh merangkap Jabatan menjadi SMI, SMF dan pengurus DEMA

Ketua BEMF dipilih secra langsung dalam PEMILWA

Tugas-tugas pokok :

  • Menyusun program kerja dan mengusullkan kepada SMF untuk mendapatkan pengesahan.
  • Melaksanakanprogran kerja yang telah disahkan oleh SMF
  • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui SMF
  • Mengkoordinasi pelaksanaan program-program UKMF
  • cheap doxycycline

  • Mengkooordinasikan HMJ sebagai badan pelaksana program kemahasiswaan di tingkat jurusan

generic atarax
BEMF berwenang membuat peraturan-peraturan organisasi kemahasiswaan yang bersifat teknis ditingkat fakultas.

Susunan kepengurusan BEMF disahkan dan dilantik oleh Dekan atas usulan KPM.