Pengumuman Seleksi Beasiswa BI 2015

Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo pendaftar Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2015, bahwa pendaftar yang lulus seleksi administrasi dan selanjutnya mengikuti ujian tahap II adalah sebagaimana daftar pembagain ujian dibawah ini.

Adapun Ujian Intervew dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum’at, 23 Januari 2015

Waktu : Pkl. 08.00 Wib – Selesai

Tempat : Diruang Wakil Dekan III Kantor FEBI Lantai 2

 

DAFTAR PEMBAGIAN UJIAN INTERVIEW
NO NAMA NIM JUR KELOMPOK
1 Siti Faridha Afianti 122411164 EI A
2 Nur Hayati 122411144 EI A
3 Khoirun Ni’am 122411200 EI A
4 Deni Habibi 122411077 EI A
5 Nurus Samawati 122411149 EI A
6 Ifni Najicha Tsunai 122411101 EI A
7 Ahmad Luthfi 112411089 EI A
8 Ahmad Nailun Najih 112411090 EI A
9 M. Maulana Ali 122411023 EI A
10 Ahmad Siroyul Nur Fuat 122411051 EI B
11 Muh. Iqbal Haidar 112411120 EI B
12 M. Khafidz Mansur 112411114 EI B
13 Yuniar Rizkha Mahmudya 122411188 EI B
14 Santi Arufah 122411019 EI B
15 Jatmiko Dwi Utomo 122411027 EI B
16 Erika Ganda Murjayana 122411214 EI B
17 Joko Widodo 122411108 EI B
18 Abu Lubaba 112411086 EI B
19 Arvin Syadzy 122411015 EI C
20 Muhammad Syamsul Ma’arif 122411137 EI C
21 Nurul Ansori Wahyu Cokro 122411147 EI C
22 Wahudi Akmal 122411185 EI C
23 Khoirul Anwar 122411110 EI C
24 Siti Nur Hasanah 122411169 EI C
25 Agus Salim 122411045 EI C
26 Ana Lutfiyyatul Malichah 122411057 EI C
27 Umi Fathimiyah 112411145 EI D
28 Evant Adi A 112411080 EI D
29 Ahmad Ulin Nuha 122411046 EI D
30 Asep Saefurrohman 122411066 EI D
31 Moh. Arif Faozan 122411127 EI D
32 Taufik Ginanjar Hidayat 122411175 EI D
33 Fatkhiyatus Shofa 122411093 EI D
34 Irma Rosyida 122411030 EI D