DEMA FEBI

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

 1. Profil

DEMA-F adalah lembaga tinggi kemahasiswaan sebagai pelaksana program program kemahasiswaan ditingkat fakultas. Kepengurusan DEMA-F terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris, seorang bendahara dan departemen-departemen yang dibentuk sesuai kebutuhan. Seluruh pengurus DEMA-F tidak boleh merangkap Jabatan menjadi SMU, SMF dan pengurus DEMA-U. KetuaDEMA-F dipilih secra langsung dalam PEMILWA

Tugas-tugas pokok :

 • Menyusun program kerja dan mengusullkan kepada SMF untuk mendapatkan pengesahan.
 • Melaksanakanprogran kerja yang telah disahkan oleh SMF
 • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui SMF
 • Mengkoordinasi pelaksanaan program-program UKMF
 • Mengkooordinasikan HMJ sebagai badan pelaksana program kemahasiswaan di tingkat jurusan

DEMA-F berwenang membuat peraturan-peraturan organisasi kemahasiswaan yang bersifat teknis ditingkat fakultas. Susunan kepengurusan DEMA-F disahkan dan dilantik oleh Dekan atas usulan KPM.

 1. VISI dan MISI

Visi : Mewujudkan masyarakat kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang responsif, progresif, dan berkarakter melalui optimalisasi peran lembaga eksekutif mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Misi :

 1. Menangkap dan mengembangkan isu isu strategis didalam maupun di luar kampus melalui pengkajian maupun penjaringan aspirasi mahasiswa.
 2. Mendukung potensi potensi mahasiswa dalam segala bidang baik akademik maupun non akademik guna menciptakan mahasiswa FEBI yang berprestasi.
 3. Membangun dan mengembangkan jaringan nasional lembaga melalui partisipasi kegiatan kampus.
 4. Menciptakan miendset mahasiswa Ekonomi melalui agenda Lembaga Eksekutif dan bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan FEBI.

 

Rencana Strategi :

 1. Mengadakan diskusi tematik dan forum mahasiswa akan isu isu yang berkembang di lingkungan kampus.
 2. Mengadakan kegiatan kemahasiswaan yang mempunyai potensial tinggi dengan mayoritas mahasiswa FEBI.
 3. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampus di tingkat nasional dan mengadakan agenda kemahasiswaan yang bekerja sama dengan instansi instansi luar kampus.
 4. Menyatukan agenda organisasi kemahasiswaan Intra kampus yang khas dengan FEBI.

 

 1. Motto

Tegas, Progres, Kredibel

 1. Struktur pengurus

STRUTUR KABINET DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

PERIODE 2017

Ketua : Faizal Miza ( 1405026014)

Wakil Ketua  : Fajar Ariyanto  ( 1505026164 )

Sekertaris Jendral  : Farah Irsalina   ( 1405026162 )

Wakil Sekertaris  : Siti Nurhadiyanti  ( 1505036073 )

Bendahara umum  : Novia Candrawati  ( 1505026040 )

Wakil Bendahara : Istifadatul Laili  ( 1505036067 )

 

 • Kementrian Bidang Internal

Inayatuz Zulfa ( 1405026218 )

Muhammad Muhyidin ( 1505036103 )

Eva Nur Musdalifah ( 1505026012 )

Amatun Nur Makmuriah  ( 1505036133 )

 

 • Kementrian Bidang Eksternal

Muzaik Fitrian F  ( 1405026019 )

Tiara Rahma Hanifa  ( 1505026071 )

Wakhidatul Ardiyah  ( 1505036113 )

Ahmad Khotibul Umam  ( 1505026131)

 

 • Kementrian Bidang Sosial dan Politik

Sofwan  ( 1405026016 )

Yuniar Elvira Adrysta ( 1505036116 )

Sumiati ( 1505036147 )

Mahfudzotur Rohmah  ( 1505046037 )

prednisone reviews

 • Kementrian Bidang Kemahasiswaan
 1. Rifa’an Al-Asyari  ( 1405026063 )

Zumala Iftikartika CA  ( 1505036146 )

Uliya Arifah  ( 1505046022 )

Anisatun Solikah  ( 1505026060 )

 

 

 1. Program Kerja

 

 1. Rapat Evaluasi
 2. Pembuatan Seragam DEMA-F
 3. Pembuatan Bendera DEMA-F
 4. Bedah Skripsi
 5. Pelatihan TOEFL dan IMKA
 6. Bhakti Sosial
 7. Bhakti Ramadhan
 8. Pelatihan Administrasi
 9. Orsenik
 10. Penyambutan MABA
 11. Expo FEBI
 12. Kunjungan Industri
 13. Study Banding