No. Nama Dosen Tetap NIDN Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT 1. Siti Mujibatun 2013045901 Guru Besar Prof. Dr. M.Ag. S1 IAIN Walisongo S2 IAIN Walisongo S3 IAIN Walisongo 2. Mujiyono 2015025902 Guru Besar Prof. Dr. M.A S1 UIN Sunan Kalijaga S2 UIN Arraniry S3 UIN Syarif Hidayatullah 3. Muhlis 2007016113 Lektor Kepala/ IV/c...