PROFIL HMJ EKONOMI ISLAM

PROFIL HMJ EKONOMI ISLAM

HMJ adalah badan pelaksana program kemahasiswaan ditingkat jurusan sesuai dengan kompetensi keilmuan jurusan yang bersangkutan den secara koordinatif berada dibawah BEMF.

Kepengurusan HMJ terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris, seorang bendahara, departemen-departemen dan atau bidang sesuai kebutuhan.

Seluruh pengurus HMJ tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota SMI, SMF dan pengurus DEMA.

Ketua HMJ dipilih secara langsung melalui PEMILWA

Tugas-tugas pokok :

  • Menyusun program kerja dan mengusulkan kepada SMF untuk mendapatkan pengesahan.
  • Melaksanakan program kerja yang telah disahkan.
  • Mempertanggungkawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui SMF.
  • Mengkoordinasikan program studi (bagi jurusan yang memiliki program studi yang dapat membantu kinerja HMJ)

Susunan pengurus HMJ disahkan dan dilantik oleh Dekan atas usulan KPM

 

order dapoxetinebuy zyban

BADAN PENGURUS HARIAN :
KETUA : MUSTAKFI MUHAMMAD FIQEN 1505026106
Wakil Ketua : MOH. AZIB MUDAFIUDDIN 1505026094
Sekretaris I : HEMI NUR ROHMAH 1505026086
Sekretaris II : AMIK MUSYAFIROH 1605026137
Bendahara I : NOOROHMAH 1505026025
Bendahara II : SITI SURYANI 1605026081
DIVISI-DIVISI :
DIVISI DIKLAT:
Koordinator : MUHAMMAD NAJIB 1505026029
EVA ARNAS PRASTIWI 1505026002
NUR AFIFAH 1605026166
NUR MARIFAH 1605026039
DIVISI USAHA DAN EKONOMI :  
Koordinator : DIYAH SETIYAWATI 1505026105
SALMA DIAH PUMITA SARI 1505026109
SHOFIA KHOIROTUN NI’MAH 1605026152
NANA WIRA WIRDANA 1605026025
DEWI NI’MATUZ ZAHRO’ 1605026016
DIVISI HUMAS :
Koordinator : ALFIAN ABDUL BAHIJ 1505026038
SITI KAULIFAH ANDARWATIK 1505026001
AISY AZMI FEBRIYANTO 1605026064
ABDUL JALIL 1605026186
MUH. MAULANA YUSRIL IHZA MAHENDRA 1605026146
NANDIYAH 1605026032
DIVISI KESEJAHTERAAN MAHASISWA :
Koordinator : MUHAYYAMA RUSDHITA JANA 1505026077
INDAR LESTARI 1505026089
MUH. HILMI KHAERUL IKHSAN 1605026103
NUR HIDAYAT 1605026065
FITRIA RIZKY MAHARANI 1605026085