Himpunan Mahasiswa Jurusan

HMJ adalah badan pelaksana program kemahasiswaan ditingkat juran sesuai dengan kompetensi keilmuan jurusan yang bersangkutan den secra koordinatif berada dibawah BEMF.

Kepengurusan HMJ terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris, seorang bendahara, departemen-departemen dan atau bidang sesuai kebutuuhan.

Seluruh pengurus HMJ tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota SMI, SMF dan pengurus DEMA.

Ketua HMJ dipilih secara langsung melalui PEMILWA

Tugas-tugas pokok :

    • Menyusun program kerja dan mengusulkan kepada SMF untuk mendapatkan pengesahan.
    • Melaksanakan program kerja yang telah disahkan.
    • Mempertanggungkawabkan pelaksanaan programkerja kepada Dekan melalui SMF.
    • Mengkoordinasikan program studi (bagi jurusan yang memiliki program studi yang dapat membantu kinerja HMJ)

Susunan pengurus HMJ disahkan dan dilantik oleh Dekan atas usulan KPM